Consultatie

VU medisch Centrum

E&B
EMGO institute for health and care research

Consultatie


Het Kenniscentrum Meetinstrumenten biedt advies en werkt samen met onderzoekers uit het Amsterdam UMC bij:
-          het vinden van het beste meetinstrument voor een 
           bepaald onderzoek;
-          het opzetten en uitvoeren van systematische reviews 
           van meetinstrumenten;
-          het opzetten en uitvoeren van klinimetrisch onderzoek
           naar de kwaliteit van meetinstrumenten.
 
De medewerkers van het Kenniscentrum hebben jarenlange ervaring met het opzetten en uitvoeren van klinimetrische studies en het ontwikkelen van methodologie op dit terrein. 
 
Onderzoekers van het Amsterdam UMC kunnen het Kenniscentrum Meetinstrumenten raadplegen met vragen over:
 
·         het bepalen van de meest relevante concepten om te 
          meten, gegeven de vraagstelling van het onderzoek
·         het zoeken naar beschikbare meetinstrumenten
·         het in kaart brengen van de kwaliteit van beschikbare 
          meetinstrumenten
·         het kiezen van het meest geschikte meetinstrument
          voor een bepaald onderzoek
·         het opzetten en uitvoeren van (aanvullend)
          klinimetrisch onderzoek
·         vertaalprotocollen
·         systematische reviews van meetinstrumenten
·         het bepalen van test-hertest betrouwbaarheid en
          meetfout van vragenlijsten;
·         het bepalen van intra- en inter-beoordelaars-
          betrouwbaarheid en meetfout van meetinstrumenten;
·         het bepalen van de validiteit van meetinstrumenten;
·         het bepalen van de dimensionaliteit (factor structuur)
          en interne consistentie van vragenlijsten;
·         het bepalen van de mate waarin meetinstrumenten in
          staat zijn veranderingen te meten (responsiviteit);
·         het bepalen van een minimaal klinisch relevant verschil
          in score op een meetinstrument;
·         het vertalen van vragenlijsten;
·         het verwerken van commentaar van reviewers over
          (de kwaliteit van) gebruikte meetinstrumenten of over
          uitgevoerd klinimetrisch onderzoek;
·         het berekenen van somscores van een bepaalde
          vragenlijst;
·         interpretatie van de resultaten van meetinstrumenten;
 
Voor onderzoekers binnen het Amsterdam UMC zijn eenmalige consultaties bij het Kenniscentrum gratis. Bij meerdere consulten of langdurige samenwerking wordt een bijdrage verwacht in de vorm van co-auteurschap en/of co-promotorschap, (gezamenlijke) subsidie-aanvragen, of een financiële vergoeding.

Consultaties dienen te worden ingediend via een consultatieformulier.

 

Studenten
Vragen van studenten moeten door de begeleidende onderzoeker worden ingediend.