PROMIS

VU medisch Centrum

E&B
EMGO institute for health and care research

De PROMIS item banken
Wat is een item bank?
Een item bank is een set vragen waarmee één bepaald construct wordt gemeten, bijvoorbeeld fysiek functioneren of vermoeidheid.
 
Wat is computer adaptief testen (CAT)?
CAT is een methode om via de computer op een efficiënte manier met slechts een paar vragen (3-7 vragen) een betrouwbare schatting te krijgen van iemands gezondheidstoestand (of een bepaald aspect daarvan). CAT is gebaseerd op de moderne test theorie (Item Response Theory (IRT)). In een CAT worden de vragen die gesteld worden bepaald op basis van het antwoord op eerdere vragen. De aard en aantal vragen die gesteld worden zijn dus per persoon verschillend (adaptief testen). Toch krijgt elke persoon een score die te vergelijken is met scores van andere personen (die andere vragen hebben ingevuld) omdat alle vragen op dezelfde schaal gecalibreerd zijn met behulp van een IRT model.
CAT heeft dus als groot voordeel dat veel minder vragen hoeven te worden gesteld om een betrouwbare meting te doen.
 
Welke concepten kun je meten met PROMIS?
De item banken zijn generiek, dat wil zeggen dat ze in principe geschikt zijn om af te nemen bij alle soorten (patiënten) populaties. Er zijn aparte item banken voor volwassenen en voor kinderen. De item banken bestaan uit 6-165 items over de volgende domeinen en concepten
 
Domein Fysieke gezondheid
 

 

Adult
Pediatric
 
Fatigue
Fatigue
Pain Behavior
Mobility
Pain Interference
Pain Interference
Pain Intensity
 
Physical Function
Upper Extremity Function
Sexual Function
 
Sleep Disturbance
 
Sleep-Related Impairment
 
 
Asthma Impact
 
Domein Mentale gezondheid
 

 

Adult
 
Pediatric
Anger
Anger
Anxiety
Anxiety
Applied Cognition – Concerns
 
Applied Cognition – Abilities
 
Depression
Depression
Illness Impact Negative
 
Illness Impact Positive
 
 
Domein Sociale gezondheid
 

 

Adult
 
Pediatric
Ability to Participate in Social Roles and Activities
Peer Relationships
 
Satisfaction with Social Roles and Activities
 
Companionship
 
Emotional Support
 
Informational Support
 
Instrumental Support
 
Social Isolation
 
 
 
Voor meer informatie over het gebruik van PROMIS in Nederland zie www.dutchflemishpromis.nl