Meetinstrumenten

VU medisch Centrum

E&B
EMGO institute for health and care research

Meetinstrumenten


Bent u op zoek naar een meetinstrument? Deze website kan u wellicht helpen.
 
Meetinstrumenten op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven
Bent u op zoek naar een meetinstrument om gezondheidstoestand of kwaliteit van leven te meten? In de COSMIN database vindt u een overzicht van systematische reviews van uitkomstmaten op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan het meten van pijn, symptomen, fysiek functioneren, mentaal functioneren, sociaal functioneren, (gezondheids-gerelateerde) kwaliteit van leven, etc. Systematische reviews van meetinstrumenten zijn vaak een goed startpunt om te zoeken naar beschikbare meetinstrumenten. Hou er echter rekening mee dat deze reviews niet altijd volledig zijn en soms verouderd.
 
PROMIS
Klik hier voor meer informatie over het ‘Patient Reported Outcomes Measurement Information System’ (PROMIS), een valide en betrouwbaar meetsysteem waarmee op zeer efficiënte wijze patiënt-gerapporteerde gezondheidsuitkomsten en welzijn gemeten kan worden, bij volwassenen en kinderen.
 
Databases van meetinstrumenten
Op internet zijn diverse databases beschikbaar van meetinstrumenten. Eé van de meest relevante databases voor Nederland is de Database Meetinstrumenten in de Zorg, ontwikkeld door Zuyd Hogeschool.Klik hier voor een overzicht van nog meer relevante databases.
 
Online meetinstrumenten
Veel bekende meetinstrumenten hebben een eigen website met informatie over het meetinstrument. Vragenlijsten zijn vaak te downloaden. Meer informatie ....

Vertalen van vragenlijsten
Vanwege taal- en cultuurverschillen tussen landen, is een simpele enkelvoudige vertaling van een vragenlijst niet goed genoeg. Een goede vertaling van een vragenlijst bestaat uit een proces van ten minste 2-3 onafhankelijke heenvertalingen en 2-3 onafhankelijke terugvertalingen. Klik hier voor een richtlijn over het vertalen van vragenlijsten.