PROs

VU medisch Centrum

E&B
EMGO institute for health and care research

Patient-Reported Outcomes (PROs) zijn uitkomsten van zorg die betrekking hebben op de gezondheid van de patiënt en die de patiënt zelf rapporteert  zonder tussenkomst van een zorgverlener.

Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten.

 

PROMs worden steeds vaker gebruikt en voor steeds meer doelen. Ten eerste worden PROMs in wetenschappelijk onderzoek ingezet om effecten van interventies vanuit het perspectief van patiënten in kaart te brengen; veel PROMs zijn oorspronkelijk voor die doelstelling ontwikkeld. Ten tweede worden PROMS in de directe zorgpraktijk gebruikt om meer inzicht te krijgen in het functioneren of de kwaliteit van leven van patiënten. Ze kunnen ondersteunen bij het stellen van een diagnose, het evalueren van een behandeling of om de communicatie te verbeteren. Ten derde, en meer recent, worden PROMs ingezet op geaggregeerd niveau om kwaliteit van zorg te meten en te bevorderen op afdelingen, tussen afdelingen en tussen organisaties. Zorgverzekeraars willen deze informatie gebruiken om zorginkoop op af te stemmen.

 

Men streeft daarom naar een geïntegreerd gebruik van PROMs voor de zorg, onderzoek en voor kwaliteit van zorg metingen. Dit is echter niet eenvoudig omdat elk doel andere eisen stelt met betrekking tot de relevante PROs, de meeteigenschappen en hanteerbaarheid van de PROMs en de mate van betrokkenheid van de zorgverlener.

 

Het programma Uitkomstgerichte Zorg heeft begin 2022 een Adviesrapport Set Generieke PROMs uitgebracht. Het advies bestaat uit acht generieke PROs die vanuit het patiëntperspectief relevant zijn voor alle aandoeningen: (1) overkoepelend: kwaliteit van leven, ervaren gezondheid; (2) functioneren: fysiek, sociaal en mentaal (angst & depressie) en (3) symptomen: vermoeidheid en pijn. Voor elke PRO is een beperkte set hanteerbare PROMs met goede meeteigenschappen geselecteerd. Deze PROMs kunnen via een generieke meetschaal en cross-walks aan elkaar gelinkt worden en zijn daarmee vergelijkbaar. Als voorkeurs PROM voor alle PROs worden de PROMIS meetinstrumenten aanbevolen.

 

Het adviesrapport Generieke PROMs is mede gebaseerd op een eerder ontwikkeld advies van het Linnean initatief. Deze werkgroep ontwikkelde een menu van generieke PROMs om zorgprofessionals te ondersteunen bij de selectie van PROs en PROMs.

 

Onderzoekers van het landelijk PROM platform en het Zorginstituut Nederland hebben een PROM toolbox ontwikkeld voor de selectie van PROs en PROMs voor vershillende doelen. Deze toolbox beschrijft de selectie van PROs en PROMs aan de hand van een stappenplan (de PROM cyclus). Ook worden de methodologische en praktische dilemma’s beschreven die een rol spelen bij de selectie van PROs en PROMs voor verschillende doelen.

 

Op deze website onder meetinstrumenten vind u nog  meer informatie over PROMs.